Nejpoužívanější zkratky na facebooku

14.01.2013 13:30

 

Nejpoužívanější zkratky

LOL – Laughing Out Loud
- Hlasitě a hodně se smějíce

BTW – By The Way
- Mimochodem

OMG – Oh My God
- Ó můj bože; panebože

THX – Thanks
- Děkuji

IMHO – In My Humble Opinion
- Podle mého skromného názoru

AFK – Away From Keybord
- Mimo klávesnici; nedostupný pro chat

ASAP – As Soon As Possible
- Co nejdříve; jak jen to bude možné

WTF? – What The Fu*k
- Co to sakra je? (slušně přeloženo)